หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > โครงการพระราชดำริดอยบ่อ
โครงการพระราชดำริดอยบ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการพระราชดำริดอยบ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.แม่ยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยบ่อ ตั้งอยู่บริเวณตั้งอยู่บริเวณท้องที่หมู่บ้านลอบือ ซึ่งเป็นบ้านบริวารของหมู่บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อสถานที่แห่งนี้เป็นสถานีทดลองเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของชาวตำบลแม่ยาวและพี่น้องราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนบริเวณดอยบ่อเพราะเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทอดพระเนตร พื้นที่ดอยบ่อ ที่น่าจะมีพื้นที่ดำเนินการประมาณ 15,000 ไร่ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมซึ่งจะต้องอนุรัก ษ ณ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้คืนสู่สภาพเดิม ในโครงการสถานีพัฒนาเกษตรสูงสุด ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ได้รังวัดแบ่งพื้นที่ 543.73 ไร่ ไว้เพื่อทำแปลงสาธิตการทำเกษตร แผนใหม่ เพื่อให้ราษฎรในสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำกลับไปทำในที่ดินของตนเองและบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของพลับพลาทรงงาน ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตรงจุดพิกัด 47 QNC 702154 สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 956 เมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ในโครงการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านจะต๋อ บ้านจะฟู บ้านบริวารของหมู่ที่ 18 และบ้านลอบือ บ้านบริวารของหมูที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
การเดินทาง :  เชียงราย การเดินทางมาเที่ยวยังสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อนั้นไม่ยากเลยเพียงจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวงไปตามสายเชียงราย ? บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ถนนระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรแล้ว เลี้ยวขวาไปตามถนนดินถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยบ่อ ระยะทาง 17 กิโลเมตร รวม 35 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :2728