น้ำตกสองแคว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกสองแคว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 ต.แม่ยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกสองแควเป็นน้ำตกที่ตั้งชื่อตามหมู่บ้านสองแควพัฒนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยขมนอก หมู่ 10 ตำบลแม่ยาว เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิม สภาพทั่วไปของหมู่บ้านหลังจากอพยพลงมาก็อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท้ายหมู่บ้านก็จะมีแม่น้ำไหลผ่าน เป็นน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภคกัน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวน้ำตกต้องผ่านหมู่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซี่งเป็นเส้นทางที่รถมอเตอร์ไซด์สามารถเข้าถึงได้ หรือจะเดินทางเข้าไปก็ไม่ไกลมากนัก น้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ 17 เมตร ไหลลงมาจากหน้าผาขนาดใหญ่ และไหลลงมาสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ด้านล่าง แอ่งน้ำนี้มีความลึกพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้ น้ำตกแห่งนี้มีแค่ชั้นเดียว และบริเวณรอบๆ มีโขดหินน้อยใหญ่ สามารถนั่งเล่นบริเวณโขดหินหรือพักผ่อนรอบบริเวณนั้นได้ ก็จะได้สัมผัสความเย็นของสายน้ำตกที่สาดกระเซ็นเป็นละอองบางๆ ทำให้ผ่อนคลายได้ทีเดียวถัดจากบริเวณนี้ไป ยังมีน้ำตกเล็กๆอีก อีก 2 แห่ง ซึ่งมีจุดเด่นและมีความงดงามคนละแบบกัน
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :2598