หาดผาขวาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดผาขวาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 13 ต.แม่ยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หาดผาขวางเป็นหาดแม่น้ำกก ลักษณะเกาะแก่ง ในช่วงเดือนมีนาคม ? พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงฤดูแล้งน้ำจะลดลง จึงเหมาะที่จะล่องแพ ขี่เรือยาง และบริเวณทัศนียภาพโดยรอบของตัวหาดนั้นสวยงาม มีจุดสำหรับตั้งเต็นท์พักแรมหรือพักผ่อนชมหาดทรายลำน้ำกก หรือนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าบริเวณนั้นก็ยังมีพื้นที่เดินป่า คือบริเวณของบ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงหาดผาขวาง ทั้งทางน้ำ โดยเรือ ล่องแพ หรือทางบก โดยการเดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีลักษณะที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเดินป่าชมพันธ์ไม้นานาพันธุ์ และการชมวิถีชีวิตชนเผ่า หลายหมู่บ้านในเส้นทางเดินป่านั้น โดยเฉพาะพื้นที่บ้านป่าแล ยังคงวัฒนธรรมและชีวิตที่ดั้งเดิมไว้ บริเวณนั้นเรายังมีหมู่บ้านชาวเขาที่มีที่พักแบบ Home Stay เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิด หรือนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางโดยการปั่นจักรยานเสือภูเขาก็สามารถใช้เส้นทางนี้เพื่อชมธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชนเผ่า โดยปั่นจักรยาน เสือภูเขาตามเส้นทางของหมู่บ้านได้
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงหาดผาขวาง ทั้งทางน้ำ โดยเรือ ล่องแพ หรือทางบก โดยการเดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :2518