หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > ศรีนครินทร์ > สะพานประวัติศาสตร์
สะพานประวัติศาสตร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานประวัติศาสตร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.57
longitude :  99.88
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา สะพานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข ๔ สายพัทลุง-ตรัง ระหว่างหมู่ที่ ๑๑ กับหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สร้างขึ้นก่อนพุทธศักราช ๒๔๕๘ ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างสะพานอย่างแน่ชัด แต่เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินจากเมืองพัทลุง ไปประทับแรมที่พลับพลานาวงศ์ โดยเสด็จผ่านสะพานคอนกรีตแห่งนี้ ซึ่งในสมัยนั้นได้เรียกว่า ?สะพานคอนกรีตข้ามลำธารเขาเทวดา? จึงสันนิษฐานว่าสะพานแห่งนี้ต้องสร้างขึ้นก่อน ร.๖ เสด็จ หรือสร้างขึ้นก่อน พ.ศ. ๒๔๕๘ อย่างแน่นอน โครงสร้างของสะพานเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะโค้งรูปทรงเรขาคณิตสร้างขึ้นเพื่อข้ามคลองน้ำใต้บ่อเชื่อมต่อถนนสายเขาพับผ้า พัทลุง-ตรัง ตัวสะพานมีความยาว ๕๐ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ซึ่งขนาดความกว้างดังกล่าวทำให้รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้อย่างสะดวก จึงทำให้นักเดินทาง ในสมัยนั้นประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันนี้ สะพานประวัติศาสตร์ แห่งนี้ได้ปิดการใช้เส้นทางรถยนต์ลงอย่างถาวร เนื่องจากมีการจัดสร้างสะพานที่ได้มาตรฐานมาทดแทน แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านในละแวกนั้นยังใช้เป็นเส้นทางสัญจร การเดินเท้าและรถจักรยานยนต์ ตามวิถีชีวิตชองชุมชนตราบจนปัจจุบัน (ข้อมูล : จากจดหมายเหตุ ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ ของสักขี ตั้งแต่วันที่ ๔ มิ.ย. ถึง ๕ ส.ค. พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ พิมพ์ครั้งที่ ๑ โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย กรุงเทพฯ)
การเดินทาง :  สะพานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อ.ศรีนครนิทร์ จ.พัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม :310