วัดมโนภิรมย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมโนภิรมย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านชะโนด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.66
longitude :  104.75
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตตำบลชะโนดเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นโดยช่างสถาปัตยกรรม จากนครเวียงจันทน์ ต่อมาปี พ.ศ. 2447 เกิดไฟไหม้วัดเสียหายอย่างมากมาย และได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร้จเมื่อ พ.ศ. 2454 เป็นวัดทีมรสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิหาร พระอุโบสถ พระพุทธรูป และซุ้มบันไดในโบสถ์ที่เก่าแก่และสวยงาม
การเดินทาง :  จากตัวเมืองมุกดาหาร ประมาณ 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :434