หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนิคมแม่ลาว หมู่ที่ 11 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.71
longitude :  99.76
รายละเอียด :  เป็๋นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนพหลโยธิน บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 3 ถึง นิคมแม่ลาว หมู่ที่ 11 ตำบลธารทอง ประมาณ 7. กม อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงอยู่ถัดจากวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ หมู่ที่ 11

จำนวนผู้เข้าชม :915