หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > วัดถ้าพระบำเพ็ญบุญ
วัดถ้าพระบำเพ็ญบุญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้าพระบำเพ็ญบุญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนิคมแม่ลาว หมู่ที่ 11 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.71
longitude :  99.75
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม วิปัสนา เดินจงกลม
การเดินทาง :  จากถนนพหลโยธิน บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง ถึง บ้านนิคมแม่ลาว หมู่ที่ 11 ตำบลธารทอง ประมาณ 7. กม.

จำนวนผู้เข้าชม :845