หลวงพ่อทองสัมฤทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อทองสัมฤทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านสะเดา หมู่ที่ ๖
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง
การเดินทาง :  โดยทางรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :345