ม่อนกูดพันปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ม่อนกูดพันปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยเฟรินที่มีความสูงประมาณ 3 เมตร อากาศหนาวเย็นเหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย ต้องเดินเท้าสองชั่วโมง
การเดินทาง :  ทางหลวง 1187

จำนวนผู้เข้าชม :734