พระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.27
longitude :  104.00
รายละเอียด :  พระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี เป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :637