หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > สามพราน > แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชนเกษตร เกาะลัดอีแท่น
แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชนเกษตร เกาะลัดอีแท่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชนเกษตร เกาะลัดอีแท่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  พื้นที่ติดต่อระหว่าง 3 ตำบล ได้แก่ตำบลไร่ขิง ตำบลบางเตย ตำบลทรงคะนอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เกาะลัดอีแท่น เป็นคลองที่ขุดจากแม่น้ำท่าจีนจากปากคลองอยู่ที่ระหว่างตำบลทรงคะนองกับตำบลหอมเกร็ด อยู่เหนือวัดทรงคะนองโดยทะลุ อีกด้านหนึ่งของแม่น้ำท่าจีน ระหว่างตำบลไร่ขิงกับตำบลท่าตลาดก่อนจะถึงสะพานโพธิ์แก้ว ในระหว่างที่คลองลัดตัดผ่านจึงกาลายเป็นเกาะที่เรียกว่า ?เกาะลัดอีแท่น? ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลไร่ขิง ตำบล บางเตย และตำบลทรงคะนอง ภูมิประเทศของเกาะลัดอีแท่น เป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ำท่าจีน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ หรือพืชไร่ต่างๆ มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะแก่การทำเกษตร และจะมีคลองใหญ่บ้างเล็กบ้างตลอดเส้นทาง และคลองต่างๆ จะมีชื่อเรียกมาจากสมัยโบราณ และจะตั้งชื่อตามสถานที่ การเพาะปลูก วิถีชีวิตองชุมชนนี้จะมีการปลูกพืชหลายๆชนิด ปนอยู่ในสวนและสวนส่วนใหญ่จะยกร่องสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้เวลาที่ฝนไม่ตกเพื่อที่จะไม่ให้ส้มขาดน้ำ พืชที่ปลูกจะแล้งและมองเห็นได้ชัดเจนและมีอยู่ทุกสวนที่แล่นผ่านมีดังนี้  มะพร้าว หมาก , กล้วยหอม ,กล้วยน้ำว้า , กล้วยไข่ , มะละกอ ฯลฯ ผลไม้ที่ทำชื่อเสียงมาสู่เกาะลัดอีแท่น คือ ส้มโอ ส้มโอจะมีอยู่ด้วยกันหลายพันธ์ด้วยกัน คือ  ส้มโอขาวผ่อง ,ขาวแป้น , ขาวทองดี , ขาวน้ำผึ้ง , ขาวหอม ฯลฯ ลักษณะของผลส้มโอจะแตกต่างกันไปแต่ไม่มากนักส่วนเนื้อและความหวานจะต่างกันไป และสีของเนื้อก็ต่างกันไม่มาก เช่น  ขาวทองดี สีของเนื้อจะออกสีแดงแต่ไม่จัดนัก  ขาวน้ำผึ้ง สีของเนื้อจะออกเป็นสีขาว  ขาวหอม สีของเนื้อเป็นสีขาวเช่นเดียวกัน
การเดินทาง :  นักท่องเที่ยวสามารถขับรถมาเองได้ หรือ สามารถนั่งรถรางเพื่อเข้าชมสวนและวิถีชุมชนของชาวบ้าน โดยจุดบริการรถรางจะจอดรอนักท่องเที่ยวที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้ตั้งแต่เวลา ..............น. อัตราค่าบริการเที่ยวละ..................บาท

จำนวนผู้เข้าชม :46