ใบเสมาจารึกวัดโนนศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ใบเสมาจารึกวัดโนนศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านโนนศิลา ม.4 บ้านฝายหิน ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อักษรหลังปัลลวะ ภาษามอญโบราณ กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 สมัยวัฒนธรรมทวารวดีเนื้อความกล่าวถึงนามบุคคลประกอบด้วย ระโว ทะระนาม และสมุล ได้พร้อมใจกันอุทิศบุญกุศลให้แก่บุคคลเพศชาย ๓ คน ได้แก่ ทะรง สุพาหุ และมะรัง (ผู้ล่วงลับ) โดยมุ่งหวังว่าบุญกุศลในครั้งนี้จักได้นำให้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริย์(อนาคตพระพุทธเจ้า)
การเดินทาง :  จาก อ.ชุมแพ รถสองแถวโดยส่าร อ.ชุมแพ - บ้ายฝายหิน หนองทุ่ม หนองทอง

จำนวนผู้เข้าชม :441