เขาดงยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาดงยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแหน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.95
longitude :  101.57
รายละเอียด :  ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี มีการปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง และกราบไหว้บูชาพระนอนบนยอดเขา
การเดินทาง :  ถนนสายแยก 331 เข้าถนน 304 (เลี่ยงเมือง)

จำนวนผู้เข้าชม :421