วัดบ้านวังพง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านวังพง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังพง ตำบลซับใหญ่ หมู่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.52
longitude :  101.62
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้หลากหลาย ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ มีจุดชมวิวที่สวยงาม
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :351