วัดเจริญสุขาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเจริญสุขาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.บางกระเจ้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเจริญสุขาราม ตั้งอยู่บริเวณริมคลองสุนัขหอนมีจุดโดดเด่น คือ พระอุโบสถโบราณสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีพิธีกรรมเดินลอดโบสถ์ มีการทำบุญพระประจำวันเกิด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีวัตถุมงคลให้ประชาชนได้บูชา นอกจากทำบุญไหว้พระแล้ว ยังมีบริการล่องเรือชมธรรมชาติริมคลองสุนัขหอน เป็นคลองขุดไหลผ่านตำบล จากหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 9 เป็นคลองที่ใช้สัญจร ลำคลองมีสภาพคดเคี้ยว สองข้างทางมีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นจาก ต้นลำพู ซึ่งเป็นที่อยู่ของหิงห้อย และสวนมะพร้าวน้ำตาลสองข้างคลอง ชมวิถีชีวิตชุมชนที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมคลองตลอดทั้งสองข้างคลอง
การเดินทาง :  ตากตัวอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตามถนนพระราม 2 ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มาตามถนนพระราม 2 ถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 33 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนน คสล. ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า

จำนวนผู้เข้าชม :563