สะพานปรมินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานปรมินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ถ้าโดยสารโดยรถไฟ ลงที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา

จำนวนผู้เข้าชม :444