หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > ยะหริ่ง > โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จฯ
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปัจจุบันมีการเพาะปลูกพืชผักที่เป็นที่ต้องการของตลาดหลายชนิด อีกทั้งมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของฟาร์มฯ ได้แก่ แคปซูลมะรุมแก้โรคความดันและเบาหวาน แคปซูลขมิ้นชันแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ด้วยเส้นทางหลักสายเอเชีย (สายปัตตานี-นราธิวาส)

จำนวนผู้เข้าชม :384