สระน้ำนันทวดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระน้ำนันทวดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  วัดกุฏิการาม ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0913835276
latitude :  16.67
longitude :  99.58
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นสถานที่จัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงทุกปีของอำเภอพรานกระต่าย
การเดินทาง :  เดินทางโดยเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 26 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :485