น้้ำตกทับขอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้้ำตกทับขอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.ปากทรง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.80
longitude :  98.75
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่สวยงาม อยู่ท่ามกลางป่าและสวนผลไม้ของชาวบ้าน
การเดินทาง :  แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร และเดินเท้าอีกประมาณ 300 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :329