วัดพระนอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระนอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่ตั้งแท่นพระนอนองค์ใหญ่ ชื่อพระพุทธรัตนากร พระราชทานนามโดยรัชกาลที่ 4 และเป็นคำขวัญของอำเภอปากพะยูน โดดเด่นอยู่บนยอดเขาปากพะยูน
การเดินทาง :  เดินทางตามถนนสายพรุพ้อ -ปากพะยูนหรือสายห้วทราย-ปากพะยูน

จำนวนผู้เข้าชม :208