หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > เมืองลำพูน > พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 7 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.50
longitude :  99.07
รายละเอียด :  พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวนแห่งบ้านน้ำพุองค์นี้ พระอธิการโยธิน ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดเจ้าชัย บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 10 พระใบฎีกาเมธาสิทธิ์ วฑฺฒนเมธี เจ้าอาวาสวัดน้ำพุ หมู่ที่ 7 พร้อมด้วยคณะศรัทธา นำโดย นายบุญส่ง เลสัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และ ส.อบต. นายโต ใจลังกา ได้ร่วมกันมีขบวนอัญเชิญพระธาตุ พระสกุลลำพูน อันได้แก่พระรอดมหาวัน พระคง พระเปิม พระลือ เป็นต้น นำไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์บนก้อนหินก้อนบน และรูปปั้นเทวดา ไปสถิตไว้ใกล้ก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนล่าง เพื่อให้ผู้คนที่เข้าไปหาของป่า เช่นหาเห็ด ผักหวาน หน่อไม้ ไข่มดแดง ฯลฯ ได้บูชากราบไหว้พระธาตุ ตอนนั้นจะรู้กันเพียงคนในพื้นที่ที่เข้าไปหาของป่าเท่านั้น ผู้ใหญ่บ้านบุญส่ง เลสัก ได้เล่าว่าต่อมามีนายสถิตย์ เขื่อนชัยวงค์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านครูบาชัยวงค์ษา วัดพระบาตุห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้สืบเสาะหาหินสองก้อนนี้เป็นเวลาสองปีกว่า จึงได้มาพบกับพระอธิการโยธิน และคณะของผู้ใหญ่บ้าน จึงได้เข้ามาบูรณะร่วมกันพร้อมทั้งคณะศรัทธาผู้เลื่อมใส โดยสร้างพระเจดีย์ครอบสถูปองค์เดิมไว้ และก่อสร้างทางเดินขึ้นไป เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนที่เลื่อมใสได้ขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน ไม่ห่างจากพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวนยังมีรอพระบาทรอยใหญ่อยู่สองรอยห่างกันพอสมควร และรอยเล็กทีเห็นชัดเจนอีกสองรอย บนแผ่นหินผาเป็นที่อัศจรรย์อยู่ ทำให้คิดย้อนไปในอดีตน่าจะมีความเชื่อมโยงกับพระพุทธบาทดอยไซ หมู่ที่ 14 ต.ป่าสัก ในพื้นที่ติดต่อกัน ใกล้กับพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน มีก้อนหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่มองคล้ายช้างหมอบหันหน้าเอางวงม้วนไปยังพระธาตุ ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ลูกหลานฟังว่า ในสมัยพระแม่เจ้าจามเทวีพระองค์จะเสด็จไปยังเขลางนคร ทรงแวะมาหาพระฤาษีพระอาจารย์ของพระราชโอรสและเป็นที่ปรึกษาของพระนางด้วย ที่ถ้ำซุณหบรรพต (น่าจะเป็นถ้ำหลวงดอยไซ) และเสร็จมาพักรอทัพหลวงที่ใต้ผาหินก้อนใหญ่ข้างพระธาตุนี่เอง "พระบาทพุทธ บนแผ่นหิน ถิ่นไศล พระธาตุได้ ลอยเลื่อน คืนเดือนหงาย อินทร์แขวน ยืนเด่น ดุจเดียวดาย แฝงความหมาย ความเชื่อแห่ง แรงศรัทธา" โดยนายสมพล ศรีสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 7 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ถ้าเดินทางจากเชียงใหม่ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่เรียกกันติดปากว่าเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ จากนั้นเข้าเส้น 114 ทางที่จะเข้าเมืองลำพูน แล้วเลี้ยวเข้าเส้น 116

จำนวนผู้เข้าชม :552