หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > ขุนหาญ > ชลประทาน (่อ่างเก็บน้ำหนองสิ)
ชลประทาน (่อ่างเก็บน้ำหนองสิ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชลประทาน (่อ่างเก็บน้ำหนองสิ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.61
longitude :  104.43
รายละเอียด :  หนองสิ (่อ่างเก็บน้ำหนองสิ) เป็นอ่างกั๊กเก็บน้ำขนาดเล็กไว้เพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอขุนหาญ ที่สวยงาม เป็นที่ทำการประมงของชาวอำเภอขุนหาญหนองสิเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติใช้ในการอุปโภคและบริโภค เป็นแหล่งดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของขุนหาญ และเป็นประมงน้ำจืดที่มีธรรมชาติงดงาม
การเดินทาง :  การเดินทางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษไปอำเภอขุนหาญ สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ-เขาพระวิหาร)และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111(สายแยกทางหลวงหมายเลข211(พยุห์)-ขุนหาญ) ผ่านอำเภอพยุห์และอำเภอไพรบึงมายังอำเภอขุนหาญระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร เส้นทางระหว่างบ้านโนนสูง เส้นทางไปบ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :640