หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > บางคล้า > ศาลและอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลและอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลและอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนบางคล้า-แปลงยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสงณ์แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทีได้รับชัยชนะในการสู้รบกับพม่าบริเวณปากน้ำโจ้โล ทรงใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านในการกอบกู้เอกราช หลังเหตุการณ์ เสียกรุงเล่ากันว่าก่อนหน้านั้นสถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์อนุสรณ์ชัยชนะของพระองค์คราวสู้รบกับพม่าในบริเวณนี้ ภายหลังเจดีย์ได้พังหลายลงในปี พ.ศ. 2491 โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ยังคงเล่าเรื่องราวสืบต่อกันมา และได้สร้างศาลพร้อมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนี้ชึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2531
การเดินทาง :  โดยพาหนะส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :72