แหล่งท่องเที่ยวบ้านคำแคน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวบ้านคำแคน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ติดเขื่อนลำปาว
การเดินทาง :  จากถนน 227 เข้ามายังเขตเทศบาลตำบลนิคม และใช้ถนนบ้านคำแคนไปยังสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว

จำนวนผู้เข้าชม :365