หน้าแรก > ภาคกลาง > ราชบุรี > วัดเพลง > โบสถ์เก่าวัดเกาะศาลพระ
โบสถ์เก่าวัดเกาะศาลพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์เก่าวัดเกาะศาลพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่สันนิษฐานได้จากศิลปะลวดลายไทยที่ซุ้มประตู และหน้าบันอุโบสถหลังเก่าว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือต้นรัตนโกสิทร์ เดิมเคยมีเสาหงส์อยู่ 2 ต้น ตั้งอยู่ใกล้ศาลาการเปรียญ อุโบสถหลังเดิม มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ม. สุง 4.80 ม. สร้างด้วยศิลาแดง พร้อมด้วยพระโมคคลาน์ พระสารีบุตร ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถและมีเจดีองค์ใหญ่ 1 องค์ อยู่ทางทิศตะวันออกของวัด บริเวณรอบอุโบสถหลังเก่า มีต้นอินจัน 8 ต้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี ในปี 2514 ประชาชนในท้องถิ่นและตำบลใกล้เคียงได้พร้อมใจกันก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2518 โดยได้กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 18 วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมาราม อัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตัก 4 ศอก 1 นิ้ว ขึ้นเป็นพระประธานในอุโบสถหลังใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2522 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา ทรงมาประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถและทรงอัญเชิญพระนามาภิไธย่อ ม.ว.ก. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นประดิษฐานไว้ที่หน้าบันอุโบสถหลังใหม่นี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าน ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ แล้วจึงประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2526
การเดินทาง :  เดินจากตัวเมืองราชบุรี ตามถนนหมายเลข 3088 ราชบุรี - วัดเพลง - ปากท่อ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :122