โบราณสถานถ้ำวัวแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานถ้ำวัวแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงโคก ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.49
longitude :  102.28
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถาน มีลักษณะเป็นถ้ำ มีภาพสลักนูนต่ำเป็นรูปพระอิศวรและนางปารวตี ปประทับบนหลังวัว
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอครบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :85