หน้าแรก > ภาคเหนือ > แม่ฮ่องสอน > ขุนยวม > เส้นทางเดินทัพทหารญี่ญุ่น-ห้วยปลามุง
เส้นทางเดินทัพทหารญี่ญุ่น-ห้วยปลามุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เส้นทางเดินทัพทหารญี่ญุ่น-ห้วยปลามุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สงครามโลกครั้ง 2 เกิดขึ้นในราวปี พ.ศ. 2484 ? 2488 จากนั้นมีทหารญี่ปุ่นได้เดินทัพผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเคลื่อนทัพไปยังประเทศพม่าโดยใช้ช่องทาง บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2549 : 164) ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2483 ประเทศไทยได้เข้าร่วมสงคราม มีการประกาศจัดระดมกองกำลังประชาชนชายตั้งแต่อายุ 18-45 ปี และใน พ.ศ. 2484 มีการฝึกกองกำลังที่วัดหัวเวียง วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 มีเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธพันธมิตรมาทิ้งระเบิดที่วัดพระธาตุกองมู แต่พลาดเป้สหมายตกลงบริเวณที่สุสาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 มีเครื่องบินจำนวน 13 ลำ มาทิ้งระเบิดอีก (การประชุมกลุ่ม : 22-1-2551) ทำให้ นายอรุณ สิริบุญมา และนายตำรวจอีก 1 นายเสียชีวิต สมัยนั้นไม่มีปืนต่อสู้อากาศยานในจังหวัด ชาวบ้านจึงใช้กลอุบายโดยนำเกวียนที่ปลดวัวออกแล้วหันหัวเกวียนเฉียงชี้ขึ้นไปบนฟ้าลักษณะเหมือนปืนกล เพื่อให้สัมพันธพันธมิตรเข้าใจว่ามีปืนกลอยู่ ณ บริเวณนี้ ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2485 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับคำสั่งจากรัฐบาลไทยให้อำนวยความสะดวกแก่กองทัพญี่ปุ่นที่จะเดินทางผ่านไปยังพม่า ในการนี้ข้าราชการไทยจึงได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานใน การจัดหาเสบียงอาหารและกำลังคนเพื่อก่อสร้างทางสาย ปาย - แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-ต่อแพ- ห้วยต้นนุ่น ซึ่งเป็นจุดต่อแดนไปยังกับน้ำมางในเขตประเทศพม่า ต่อมาระหว่างพ.ศ. 2485-2486 เมื่อหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นเริ่มพ่ายต่อกองทัพสัมพันธมิตรในแนวรบประเทศพม่า ทหารญี่ปุ่นจึงถอยทัพกลับมาตั้งมั่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2549 : 174) จากนั้นถึงช่วงปี พ . ศ . 2487 ทหารญี่ปุ่นถอยทัพกลับเข้ามาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้การเดินทางผ่านน้ำมาง (ในเขตประเทศพม่า) ? ดอยน้ำพอง ? ต่อเขต ? ห้วยต้นนุ่น ? ห้วยปลามุง ? ต่อแพ เข้าสู่อำเภอขุนยวม ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทหารช่างญี่ปุ่นและแรงงานชาวไทยร่วมกันจัดสร้างขึ้น ทางเส้นนี้กว้างประมาณ 4 เมตร คดเคี้ยวตามลำห้วยเล็ก ๆ มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร และมาตั้งค่ายทหารอยู่ในเขตอำเภอขุนยวมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณตามใต้ถุนวัด ศาลาวัด เช่นที่ วัดหัวเวียงหรือวัดม่วยต่อ ( ปัจจุบันรวมเป็นวัดเดียวกัน ) กับวัดคำในเป็นที่ตั้งหน่วยพยาบาล ศาลาวัดขุ่มเป็นที่ตั้งหน่วยสื่อสารกลาง หน้าวัดโพธาราม
การเดินทาง :  สงครามโลกครั้ง 2 เกิดขึ้นในราวปี พ.ศ. 2484 ? 2488 จากนั้นมีทหารญี่ปุ่นได้เดินทัพผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเคลื่อนทัพไปยังประเทศพม่าโดยใช้ช่องทาง บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2549 : 164) ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2483 ประเทศไทยได้เข้าร่วมสงคราม มีการประกาศจัดระดมกองกำลังประชาชนชายตั้งแต่อายุ 18-45 ปี และใน พ.ศ. 2484 มีการฝึกกองกำลังที่วัดหัวเวียง วันที่ 3 สุสาน วันที่ พันธมิตรเข้าใจว่ามีปืนกลอยู่ ณ บริเวณนี้ ต่อมาเมื่อประมาณเดือนทางสาย ปาย - แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-ต่อแพ- ห้วยต้นนุ่น ซึ่งเป็นจุดต่อแดนไปยังกับน้ำมางในเขตประเทศพม่า ต่อมาระหว่างพ.ศ. 2485-2486 เมื่อหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นเริ่มพ่ายต่อกองทัพสัมพันธมิตรในแนวรบประเทศพม่า ทหารญี่ปุ่นจึงถอยทัพกลับมาตั้งมั่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2549 : 174) จากนั้นถึงช่วงปี พ . ศ . 2487 ทหารญี่ปุ่นถอยทัพกลับเข้ามาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้การเดินทางผ่านน้ำมาง (ในเขตประเทศพม่า) ? ดอยน้ำพอง ? ต่อเขต ? ห้วยต้นนุ่น ? ห้วยปลามุง ? ต่อแพ เข้าสู่อำเภอขุนยวม ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทหารช่างญี่ปุ่นและแรงงานชาวไทยร่วมกันจัดสร้างขึ้น ทางเส้นนี้กว้างประมาณ 4 เมตร คดเคี้ยวตามลำห้วยเล็ก ๆ มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร และมาตั้งค่ายทหารอยู่ในเขตอำเภอขุนยวมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณตามใต้ถุนวัด ศาลาวัด เช่นที่ วัดหัวเวียงหรือวัดม่วยต่อ ( ปัจจุบันรวมเป็นวัดเดียวกัน ) กับวัดคำในเป็นที่ตั้งหน่วยพยาบาล ศาลาวัดขุ่มเป็นที่ตั้งหน่วยสื่อสารกลาง หน้าวัดโพธารามใกล้ฝั่งน้ำยวมเป็นที่ตั้งหน่วยเสบียงอาหาร และที่ศาลากลางบ้านเยื้องกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอขุนยวม เป็นที่ตั้งปืนกล 2 กระบอก โดยหันปากกระบอกปืนไปทางสถานีตำรวจ และใช้เป็นที่รับ หลักฐานที่พบจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการเคลื่อนทัพของกองทัพญี่ปุ่นผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าไปยังพม่าและถอยทัพกลับมาพักยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงสงครามโลกครั้ง 2 สามารถมีหลักฐานสำคัญตามอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2549 : 175-179) ใช้เป็นสถานพยาบาล บริเวณวิหารเล็กที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์ ใช้ เดินทางจากบ้านต่อแพ หมู่ 1 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร โดยการเดินเท้าหรือขี่รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :413