ถ้ำนางเอื้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำนางเอื้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ช้างขาว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทางลงขนาดเท่าตัวคน เมื่อลงไปในถ้าจะพบลาธาร ซึ่งน้าไม่เคยแห้ง
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :457