สวนดงตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนดงตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ริมแม่น้ำป่าสัก ถนนพิทักษ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.78
longitude :  101.24
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตลอดจนมีเครื่องเล่นที่ทันสมัยหลากหลายชนิด เปิดบริการทุกวัน เวลา 05.00 น. - 22.00 น.
การเดินทาง :  - จากถนนสระบุรี-หล่มสัก เข้าสู่ถนนสามัคคีชัย ถนนวจี และถนนพิทักษ์ ตามลำดับ - จากถนนสระบุรี-หล่มสัก เข้าสู่ถนนสามัคคีชัย ถนนรณกิจ และถนนผดุงราษฎร์ ตามลำดับ

จำนวนผู้เข้าชม :537