ลีลาวดี1000ปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลีลาวดี1000ปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหมื่นข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.42
longitude :  99.01
รายละเอียด :  ต้นลีลาวดี หรืออีกชื่อเรียกหนึ่ง คือจุ๋มป๋าลาว เป็นชื่อที่นิยมเรียกไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาไทยว่า ต้นลั่นทม หรือ ต้นลีลาวดี ต้นจุ๋มป๋าลาวพันปีมีสามต้นจากเรื่องราวที่เล่าสืบทอดกันมา ปรากฏมีนานมากแล้วไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดว่า ปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อใดแต่ความสำคัญของต้นไม้ต้นนี้เกี่ยวของกับประวัติศาสตร์ของบ้านหมื่นข้าวโดยเชื่อกันว่าในสมัยที่พวกลัวะตั้งถิ่นฐาน อยู่ที่บ้านหมื่นข้าวปัจจุบัน พวกลัวะได้นำเอาทรัพย์สมบัติมีค่ามาฝังไว่บริเวณนี้ซึ่งเป็นตำนานของบ้านหมื่นข้าวมาจนทุกวันนี้ จุ๋มปาลาวทั้งสามต้นนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเตอบในบริเวณที่เป็นเขตอุโบสถ กลางทุ่งนาซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณ โดยเชื่อว่า ต้นไม้ทั้งสามต้นนี้สื่อความหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านจะได้ซึมซับกับบรรยากาศที่เงียบสงบและกลิ่นหอมของต้นจุ๋มป๋าลาวที่โชยมากับสายลม
การเดินทาง :  เดินทางจากลำพูน สายลำปาง-เชียงใหม่ เลี้ยวมาทางถนนโรงพยาบาลแม่ทา เดินไปเทศบาลตำบลทากาศ ประมาณ 17 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :140