หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > ยะหริ่ง > มัสยิดโบราณบ้านดาโต๊ะ
มัสยิดโบราณบ้านดาโต๊ะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มัสยิดโบราณบ้านดาโต๊ะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา เป็นมัสยิดเก่าแก่คาดว่าสร้างสมัยเดียวกับมัสยิดกรือเซะ ในปี พ.ศ.๒๒๖๕ ต่อมามัสยิดเกิดชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถที่จะทำการซ่อมแซมให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้ประกอบพิธีศาสนกิจต่อไปอีกได้ ราษฎรชาวไทยมุสลิมบริเวณใกล้เคียงจึงไปสร้างมัสยิดชั่วคราวขึ้นใหม่ ปล่อยให้มัสยิดเดิมที่ชำรุดอยู่แล้วมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม กรมศิลปากร ได้มาสำรวจโบราณสถาน และได้พิจารณาเห็นว่า มัสยิดดาโต๊ะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ ต่อมาในปี ๒๕๓๙ กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง และยังคงความสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงมาจนทุกวันนี้
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถ ห่งจากตัวอำเภอยะหริ่ง ประมาณ 10 กม. หรือประมาณ 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :415