ตลาดนัดวันศุกร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดนัดวันศุกร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค
การเดินทาง :  จากแยกหอนาฬิกาเลี้ยวซ้าย

จำนวนผู้เข้าชม :547