หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > บ้านหมี่ > พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย
พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาทางวัฒนของชุมชน
การเดินทาง :  อยู่ทางทิศเหนือของตัวจังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 32 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาตัวอำเภอบ้านหมี่ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :561