พะเนินทุ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พะเนินทุ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อำเภอแก่งกระจาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สัตว์ป่า ผีเสื้อ
การเดินทาง :  รถยนตร์

จำนวนผู้เข้าชม :101