วัดปรางค์กู่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปรางค์กู่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านจระเข้หิน หมู่ 1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นคราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.53
longitude :  102.19
รายละเอียด :  เป็นสำนักสงฆ์ที่มีความเก่าแก่ทางด้านวัฒธรรม ศิลปะ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสารประทาง ห่างจาก อำเภอครบุรีประประมาณ 7-8 กิโลเมตร ถนนเส้น ครบุรี - มูลบน ทางไปอำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว

จำนวนผู้เข้าชม :94