สำนักสงฆ์ป่าคูเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สำนักสงฆ์ป่าคูเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.53
longitude :  102.19
รายละเอียด :  เป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่บ้านไผ่ เป็นสำนักสงฆ์วัดป่าคูเมือง ใช้ปฏิบัติธรรม ศึกษธรรมะ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ถนนเส้นหลัก ครบุรี - มูลบน

จำนวนผู้เข้าชม :74