วัดตาก้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดตาก้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดตาก้อง แต่เดิมชื่อ ?วัดไพรวัลย์นิกาวาส? สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2225 เป็นเวลาประมาณ 329 ปีเศษ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน) เป็นเจ้าอาวาส และมีวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียง คือ เหรียญหลวงพ่อแช่ม ซึ่งมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสและศิษยานุศิษย์นำไปสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคล
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางนครปฐม - ดอนตูม

จำนวนผู้เข้าชม :398