วัดแหล่งทองแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแหล่งทองแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งแต่เดิมก่อนนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. ใด แต่ได้ก่อสร้างเป็น วัดอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีพระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (สมาน ปสนฺนจิตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส บรรยากาศภายในวัดมีความร่มรื่นเย็นสบาย บริเวณกว้าง และมีต้นตาลเก่าแก่จำนวนหลายต้น มีความสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และมีรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มประดิษฐานไว้ เพื่อให้ผู้เข้ามาชมภายในวัดสักการะบูชา
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางนครปฐม - ดอนตูม

จำนวนผู้เข้าชม :474