รอยพระพุทธบาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองหัวนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีรอยที่มีลักษณะคล้ายกับรอยเท้า บนโขดหิน
การเดินทาง :  สามารถนำยานพาหนะเข้าไปถึง จากหมู่บ้าน หนองหัวนา ประมาณ 3 กิโลเมตร และเดินเท้าเข้าไปอีก 50 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :468