น้ำตกผานาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกผานาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลครน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  10.34
longitude :  98.95
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ระยะทางจากถนนเอเชีย 41 (สามแยกดอนหว้า- เขาล้าน )
การเดินทาง :  ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร มีสภาพเป็นน้ำตกลักษณะ 5 ชั้น ตั้งอยู่กลางทัศนียภาพที่สวยงามท่ามกลางแมกไม้ที่ยังมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์

จำนวนผู้เข้าชม :477