บึงน้ำชอน (สระหลวง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงน้ำชอน (สระหลวง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านเนินดิน ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.57
longitude :  100.66
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :462