วัดหนองเพียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองเพียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หลวงพ่อดำ ประดิษฐาน ณ วัดหนองเพียร ถ.ศรีประจันต์-ดอนเจดีย์ ม.2 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ของอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพระอาจารย์จวบและพระอาจารย์ฉุย วัดหนองเพียร เป็นผู้ปั้น-สร้างขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2516 หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย หรือเรียกว่า ปางสะดุ้งมาร บนฐานเขียง ในการสร้างองค์หลวงพ่อดำได้มีการบรรจุพระเครื่องไว้มากมาย เช่น สมเด็จวัดระฆัง พระขุนแผนวัดบ้านกร่าง พระผงสุพรรณ พระกรุเก่า พระบูชาเก่าๆ และพระเครื่องของเกจิอาจารย์ สายสุพรรณฯและจังหวัดอื่น ๆ อีกมากมายการบรรจุพระเครื่อง และพระบูชา เพื่อเป็นการป้องกันการขุดเจาะของผู้มิหวังดีพระอาจารย์จวบ กับพระอาจารย์ฉุย จึงได้นำพระเหล่านั้นโบกทับด้วยปูนเป็นเนื้อเดียวกับองค์หลวงพ่อดำ จึงไม่แปลกเลยที่หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ แบบครอบจักรวาลเดิมหลวงพ่อดำตั้งอยู่กลางแจ้ง ฐานโบกปูน และพัฒนามาเป็นหลังคาสังกะสี ต่อมาในปี พ.ศ.2539 พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ (หลวงพ่อชัย) เจ้าอาวาสรูป ปัจจุบัน จึงได้ดำริและชาวบ้านหนองเพียรเห็นชอบพร้อมใจกันสร้างวิหารหลวงพ่อดำ และอัญเชิญหลวงพ่อดำขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชีประดับกระจกสวยงาม อย่างที่ได้เห็นในปัจจุบันด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์หลวงพ่อดำ มีผู้มาขอพรสิ่งใดก็ได้สมดังความปรารถนาโดยจะนำวิทยุ มาถวายให้หลวงพ่อดำ เมื่อได้สมหวัง ดังจะเห็นได้จากในงานปิดทองพระหลวงพ่อดำประจำปีที่จะมีภาพยนต์ ดนตรี ลิเก มาแก้บนหลวงพ่อเป็นประจำทุกปีมิได้ขาด และที่วัดหนองเพียรนี้ ยังมีพระเจดีย์ศรีสุวรรณประชารังสรร โดยพระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานหน้าพระเจดีย์ โดยในวันทำพิธี สมเด็จพระมหารัชมังคลา วัดปากน้ำได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3038 สายดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ ห่างจากตัวอำเภอศรีประจัน์เพียง 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :406