หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > ปะทิว > จุดชมวิวเขาหราด
จุดชมวิวเขาหราด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวเขาหราด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2, 6, 8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของตำบลสะพลี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และถ้าหากอากาศดี สามารถมองเห็นเกาะนางยวนและเกาะเต่า เดินทางด้วยเท้ามีจุดแวะพักเป็นช่วง ๆ แหล่งศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองชุมพรด้วยถนนทางหลวงแผ่นดิน 3180 ถึงตำบลสะพลี เลยป้ายเขตตำบลประมาณ 500 เมตร ถึงทางเข้าถนนสายทุ่งวัวแล่น ซอย 2 ระยะทาง 2 กิโลเมตรถึงตืนเขา และเดินทางด้วยเท้าอีกประมาณ 1 กิโลเมตรหรือ 40 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :376