ดอยหนอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยหนอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูเขาสูง อากาศดีหน้าหนาว มองจากข้างบน มองเห็น อำเภอวังเหนือ และจังหวัดพะเยา
การเดินทาง :  มาทางบ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม :542