หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > ลานสกา > ลานสกาอากาศดีที่สุดในประเทศ
ลานสกาอากาศดีที่สุดในประเทศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานสกาอากาศดีที่สุดในประเทศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลานสกาอากาศดีที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่ซึ่งวัดโอโซนอากาศดีที่สุดในประเทศไทยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถโดยสารนคร-เขาแก้ว หรือนคร-จันดี

จำนวนผู้เข้าชม :484