หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ท่าวังผา > พระบรมธาตุเจดีย์ศรีพิพัฒศรัธาราม
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีพิพัฒศรัธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระบรมธาตุเจดีย์ศรีพิพัฒศรัธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 ณ สำนักสงฆ์ศรีพิพัฒศรัทธาราม บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้จัดพิธีพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานยอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีพิพัฒศรัทธาราม โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในการสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ศรีพิพัฒศรัทธาราม ขึ้นครั้งนนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพศักการะของประชาชนบ้านสบขุ่นและประชาชนตำบลป่าคา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านการเดินทางใช้เส้นทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1082 ซึ่งแยกจากเส้นทางสาย 1148 เชียงคำ - ท่าวังผา ที่บ้านนาหนุนระยะทางรวมประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบ้านดอยติ้ว และถ้าเดินทางต่อตามทางหลวงเส้นเดิมไปอีก 15 กิโลเมตร จะถึงบ้านสบขุ่น

จำนวนผู้เข้าชม :523