พิพิธภัณฑ์ไทยพวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ไทยพวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดฝั่งคลอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037399833
latitude :  14.16
longitude :  101.26
รายละเอียด :  วัฒนธรรม
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :39