ปราสาทหนองหงส์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทหนองหงส์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถานขนาดเล็กศิลปะเขมรแบบบาปวน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 348 ตรงเข้าอำเภอโนนดินแดง แล้วตรงไปทางเขื่อนลำนางรอง ปราสาทหนองหงส์จะอยู่ทางด้านซ้ายของแนวสันเขื่อน

จำนวนผู้เข้าชม :418