อนุสาวรีย์เราสู้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสาวรีย์เราสู้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 348 ในเขตอำเภอโนนดินแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชาวบุรีรัมย์ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของประชาชน ตำรวจและทหาร ที่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งขัดขวางการก่อสร้างถนนสายละหานทราย-ตาพระยา
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 348 (ละหานทราย-ตาพระยา) ในเขต ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

จำนวนผู้เข้าชม :61