หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงราย บริเวณทางแยกที่จะไปอำเภอแม่จัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.91
longitude :  99.84
รายละเอียด :  พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลวจักราช เป็นโอรสของพระเจ้าลาวเม็ง และพระนางเทพคำขยาย หรือนางอั้วมิ่งจอมเมือง ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือนอ้าย 3 ปีกุน พุทธศักราช 1781 หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 3 ปี พระองค์ทรงสร้างเมืองเชียงรายเป็นเมืองหลวงแทนหิรัญนครเงินยาง และเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช 1860
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงราย บริเวณทางแยกที่จะไปอำเภอแม่จัน

จำนวนผู้เข้าชม :2724